10. expo 26 jan.2007 [tijdens Hoogtij#5] installatie De Humobisten ‘Pommes Frieden’ met dj duo De Humobisten